ERASMUS+ KA1 - mobilita učitelů 2016/2017

Příprava, organizace, splnění očekávání projektu

Prezentace projektu

KA1 mobility učitelů 2016/2017; 2016-1-CZ01-KA101-023048

Aktuality


Nástěnka - vestibul školy
Nástěnka - vestibul školy

 - pravidelně aktualizujeme nástěnku projektu, která je umístěna ve vestibulu školy,

- květen, červen - semináře a přednášky účastníků projektu ve škole,

-  sdílíme materiály s ostatními pedagogy viz záložka Pracovní listy ke stažení,

-  veškeré dokumenty (závěrečné zprávy, prezentace, dopady a budoucí plány účastníků atd.) jsou umístěny na stránkách školy, 

- poslední účastnice kurzu v sobotu 23. června 2017 odletěla na mobilitu do VB, Portsmouth na kurz CLIL,

- srpen 2017 - další školení a semináře účastníků projektu,

- 31. srpna 2017 - konec ročního projektu 

- stále sledujte novinky na našem webu - přidáváme např. pracovní listy, další výstupy z projektu nebo postřehy účastníků.